Historie objektu

Budova současného Sportovně rehabilitačního centra pochází z druhé poloviny 19. století a původně byla využívána jako lihovar. Právě proto se mezi místním i přespolním obyvatelstvem vžil dnes už obecně známý název Lihovar Třemošnice. Jeho dominanta, několikametrový zděný komín, slouží jako orientační bod pro široké okolí a malebně dotváří reliéf města. Při původní výstavbě hlavní budovy byly použity cihly a kameny, přízemí se vyznačuje zděnými cihlovými klenbami podpíranými pískovcovými sloupy. K této budově přiléhají další dvě stavby, a totiž správní budova, jež fungovala jako dům s kancelářemi a bytem správce, a bývalý sklad lihu.

Za 1. republiky a v době Protektorátu Čechy a Morava lihovar vzkvétal a dosahoval ve výrobě lihu výborných výsledků. V roce 1948 byl podnik zestátněn a o 3 roky později se z něj stala sušárna brambor pro výrobu krmivových bramborových vloček. Produkce lihu tak definitivně skončila. V polovině 50. let 20. století zemřel František Pártl, správce lihovaru a nejvýznamnější osobnost v historii objektu. Svou práci vykonával ze všech správců objektu vůbec nejdéle. V roce 1988 končí sušení brambor, které je posléze nahrazeno výrobou různých krmivových směsí, a začínají se tu pěstovat žampiony. V druhé polovině 90. let tak skončila více než stoletá historie druhého nejstaršího podniku ve městě, neboť ten přestal být využíván a začal chátrat. Jelikož byl ale nadále v dobrém technickém stavu, vznikl projekt na jeho obnovu.

V říjnu roku 2007 zakoupil budovu lihovaru Karel Čajčík, aby založil Sportovně rehabilitační centrum Lihovar, společnost s ručením omezeným, z jejíž iniciativy a za podpory finančních zdrojů z operačního programu Severovýchod II započaly stavební úpravy na všech zmíněných stavbách. Z bývalého skladu lihu vznikla v roce 2008 solná jeskyně a ze správní budovy byla v roce 2009 vybudována pizzerie s italskou a českou kuchyní. Rekonstrukce hlavní budovy byla dokončena v červnu roku 2013 a jako dřív i dnes představuje hlavní budova architektonicky jednu z nejzajímavějších staveb ve městě.

Jako víceúčelový komplex se širokou škálou služeb od stravování a ubytování až po sportovní a rehabilitační programy či školení a firemní večírky, zaujímá dnes SRC Lihovar na pozadí železnohorské krajiny výhradní postavení mezi rehabilitačními zařízeními, která jsou vyhledávána rodinami, pasivními i aktivními sportovci a v neposlední řadě i seniory.

Historie objektu 1 Historie objektu 2 Historie objektu 3 Historie objektu 4 Historie objektu 5

Share Button