Historie objektu

WELLNESS HOTEL LIHOVAR

Budova současného wellness hotelu pochází z druhé poloviny 19. století a původně byla využívána jako družstevní lihovar. K této budově přiléhají další dvě stavby: bývalá správní budova, která sloužila tehdejšímu správci k bydlení, a bývalý sklad lihu - dnešní solná jeskyně.

Z HISTORIE

Jako družstevní lihovar dosahovala společnost svých nejlepších výsledků za 1. republiky a v době Protektorátu Čechy a Morava. V roce 1948 byl podnik zestátněn a o 3 roky později se z něj stala sušárna brambor pro výrobu krmivových bramborových vloček. Produkce lihu tak definitivně skončila. V polovině 50. let 20. století zemřel František Pártl, správce lihovaru a nejvýznamnější osobnost v historii objektu. Na konci 80. let skončilo i sušení brambor, které bylo vzápětí nahrazeno výrobou krmivových směsí, a začaly se tu pěstovat žampiony. V druhé polovině 90. let tak více než stoletá historie druhého nejstaršího podniku ve městě končí a celý areál firmy přestává být využíván a začíná chátrat. Jelikož byl ale v relativně dobrém technickém stavu, vznikl nakonec projekt na jeho obnovu.

REKONSTRUKCE A SOUČASNOST

V říjnu roku 2007 zakoupil budovu lihovaru Karel Čajčík, aby založil Sportovně rehabilitační centrum Lihovar - dnešní Wellness hotel Lihovar. Z iniciativy vzniklé firmy započaly za podpory finančních zdrojů z operačního programu Severovýchod II stavební práce na všech zmíněných budovách. Z bývalého skladu lihu vznikla v roce 2008 solná jeskyně a ze správní budovy byla v roce 2009 vybudována pizzerie s italskou a českou kuchyní. Rekonstrukce hlavní budovy byla dokončena v červnu roku 2013.

Jako víceúčelový komplex se širokou škálou poskytovaných služeb od restaurace přes hotel až po wellness a sportovní vyžití zaujímá dnes Wellness hotel Lihovar na pozadí železnohorské krajiny výhradní postavení mezi relaxačními zařízeními, která jsou vyhledávána jak firemní klientelou, tak rodinami a pasivními i aktivními sportovci.

Historie objektu 1 Historie objektu 2 Historie objektu 3 Historie objektu 4 Historie objektu 5

Share Button